PDFIspis

HV01

 

HV01– hidrografska brodica

Naručitelj

Libijska mornarica
Tripoli
G.S.P.L.A.J

 

Glavne značajke

LOA=
8.42 m
LPP=
6.28 m
B=2.74 m
TMAX =
0.5 m
P
=
135 kW
VMAX
=
10 kn


Materijal: GRP

 

Ugovor

- specifikacija hidrografske opreme
- preinaka postojećeg trupa za potrebe hidrografskih mjerenja
- gradnja jedne (1) HV01 brodice
- obuka posade u Hrvatskoj i Libiji uz certificiranog stručnjaka za hidrografska mjerenja

GradnjaBrod
God.
307HV01
2008


Prednosti za naručitelja

- projekt prilagođen potrebama naručitelja
- edukacija i obuka posade
- garantni inženjer
- brodica je isporučena u matičnu luku


Posebne značajke

- trup malog gaza
- dobro držanje kursa i upravljivost
- geo Swath sustav s Multibeam sonarom
- vodomlazna propulzija

[ Natrag ]

Get Adobe Flash player
design: expositus