PDFPrint

PV30-LS

PV30-LS  patrolni brod

Naru?itelj

Libijska mornarica
Tripoli
G.S.P.L.A.J

Glavne zna?ajke

LOA=
31.15 m
LPP=
28.20 m
B=6.38 m
TMAX =
1.54 m
P
=
3360 kW
VMAX
=
30 kn


Materijal: ?eli?ni trup; Al nadgra?e

Ugovor

- projektiranje broda i svih sustava
- detaljna razrada projekta i tehnologije gradnje
- gradnja est (6) PV30-LS brodova
- obuka posade

GradnjaBrod
God.
301Sidi Bilal
2006
302Al-Mergeb2006
303Jelyana
2007
304Al-Sadada
2007
305Merseet
2008
306Tagreft
2008


Prednosti za naru?itelja

- projekt prilago?en potrebama naru?itelja
- transfer tehnologije
- opirna obuka za vrijeme gradnje i obuka posade
- garantni inenjeri u mati?noj luci
- odli?an odnos uloenog i dobivenog
- vrhunska tehnologija i najmodernija oprema


Posebne zna?ajke

- STEALTH zna?ajke ugra?ene u trup
- izmjeren smanjen radarski odraz
- kompletan 3D model broda
- RIB platforma unutar trupa; RIB se sputa i izvla?i preko krmene rampe
- forma trupa optimirana sa stanovita otpora i pomorstvenosti


[ Back ]

Get Adobe Flash player
design: expositus